VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia

Oblasti a zaměření studia

 • Definuje oborové směřování příslušného studijního programu.
 • Členěny dle specializačního odborného zaměření studia.
 • Individuální sestavení odborného zaměření dle volitelných předmětů.

Zaměření

 • Leadership
 • Lidské zdroje
 • Management lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů
 • Trendy v lidských zdrojích
 • Interkulturní leadership
 • Lidské zdroje v managementu
 • Strategické řízení lidských zdrojů

Zaměření

 • Reklama a PR
 • Marketingové strategie
 • Personální marketing
 • Sportovní marketing
 • Sociální média
 • Technologie v marketingu
 • Marketingová strategie organizací
 • Zákazník 4.0

Zaměření

 • Administrativa a management
 • Projektový management
 • Krizový management
 • Management změny
 • Management procesů

Zaměření

 • Inovační management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Řízení inovačních procesů

Zaměření

 • Právo a právní věda
 • Mezinárodní právo
 • Právo a technologie

Zaměření

 • Informační management
 • Web development
 • Manažerské informační technologie
 • Bezpečnostní management
 • Aplikovaná informatika v podnikání

Zaměření

 • Finanční management
 • Investiční rozhodování
 • Daně a daňová politika

Zaměření

 • Psychologie a sociologie
 • Profesní a osobnostní rozvoj

Zaměření

 • Komunikace a společnost
 • Komunikace v managementu
 • Komunikační dovednosti a rétorika

Zaměření

 • Podniková ekonomika
 • Průmysl 4.0
 • Ekonomické prostředí
 • Logistika

Zaměření

 • Veřejná správa
 • Neziskové organizace
 • Management sociálních služeb
 • Veřejné služby
 • Místní samospráva

Zaměření

 • Politický management
 • Mezinárodní management
 • Globalizace
 • Mezinárodní ekonomika a management

Zaměření

 • sestavení unikátního zaměření studia výběrem z nabídky volitelných předmětů.