VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia Bc./BBA

Struktura studia Bc./BBA

Bakalářské programy Bc./BBA pro získání a rozšíření mezioborových znalostí, praktických dovedností a způsobilostí s následným uplatněním v praxi pro vybranou oblast a zaměření studia, které přímo souvisejí s praktickým využitím pro výkon povolání na pozicích nižšího a středního managementu nebo i jako příprava pro další studium v rámci navazujícího magisterského programu (Ing./MSc.).

Charakteristika a obsah

 • Získání a rozšíření základních mezioborových znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomie a managementu.
 • Individualizace studia volbou volitelných předmětů dle zvolené oblasti a konkrétních preferencí studenta.
 • Profilové předměty dle zvoleného zaměření studia s důrazem na teoretické i praktické znalosti dané problematiky.
 • Představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí pro danou studijní oblast pod vedením odborníků z praxe.
 • Obsahují Semináře, Exkurze, Workshopy, Předměty v anglickém jazyce.
 • Výstup v podobě písemné rešerše, projektu či prezentace, zpravidla realizovaný na základě požadavků konkrétní firmy.
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Seminář kontrola studia
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace
 • Pravidelná vystoupení významných a zajímavých osobností v rámci výuky i dílčích přednášek na VŠEM, jako nedílná součást studia.
 • Hosté VŠEM
 • Skill-port VŠEM

Každá z oblastí studijního programu nabízí zaměření v návaznosti na studijní a odborné preference studenta. Finální volba oblasti a zaměření studia probíhá po skončení 1. ročníku, tak aby bylo možné již mít konkrétní představu o odborném a profesním směřování. Studium je možné rovněž individualizovat sestavením vlastního zaměření z nabídky volitelných předmětů.

Do školy ve všední den

 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Vzorový rozvrh prezenční formy studia

Studium o víkendu

 • Kombinovaná forma studia I formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Vzorový rozvrh kombinované formy studia

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma studia je realizována online formou prostřednictvím eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a Studijní materiály VŠEM).
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta.
 • Distanční forma studia je realizována na základě mezinárodní akreditace (ACBSP) a absolvent získává diplom BBA/MSc.

Bonusy studia na VŠEM