VŠEM Školka > O Školce VŠEM > Služby Školky VŠEM

Služby Školky VŠEM

Nabízíme celodenní provoz, krátkodobý provoz (dopolední, vybrané dny), hodinové hlídání dle potřeb rodičů/zákonných zástupců dítěte. Ceny jednotlivých typů hlídání dětí je uvedeno v Ceníku MŠ VŠEM.

Celodenní provoz

 • Zahrnuje kompletní celodenní výchovně-vzdělávací péči včetně nápojů a všech dopoledních kroužků, které MŠ nabízí.
 • Částka je splatná vždy do 30. dne měsíce předcházejícího měsíci využívaných služeb.

Krátkodobý provoz

 • Zahrnuje dopolední docházku nebo docházku jen některé dny v týdnu.
 • Rozsah a rozvrh docházky se sjedná při nástupu dítěte do MŠ.
 • Dítě je nutné dopředu přihlásit nejpozději do 12.00 hod předchozího pracovního dne.

Hodinové hlídání

 • Rozsah a rozvrh docházky je nutné sjednat při nástupu dítěte do MŠ, při rezervaci služby, (při přebírání dítěte pouze ve výjimečných případech).
 • Rodič přihlašuje dítě do hodinového hlídání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Hlídání doma

 • Nabízíme hlídání přímo u Vás doma - ve známém prostředí pro dítě.
 • Rozsah a rozvrh hlídání se sjednává při rezervaci služby.
 • Rodič může o službu požádat telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
 • Hlídání doma je zajišťěno kvalifikovanými zaměstnanci.

Nabídka zájmových kroužků

 • Malování - práce s rozmanitým materiálem, netradičními výtvarnými technikami - rozvoj kreativity, schopnosti soustředit se a dokončit započatou činnost.
 • Malý sportovec - aktivita zaměřená na rozvoj síly, vytrvalosti, koordinace pohybů a získání všeobecného přehledu a dovedností v jednotlivých sportech.
 • Angličtina – děti si osvojují cizí jazyk prožitkem.
 • Veselý kuchtík - učíme děti hravou formou nakrájet zeleninu, namazat chleba, vykrájet cukroví, udělat drobnou svačinku.

Ceník MŠ VŠEM

Školné v Mateřské škole VŠEM (kalendářní měsíc) se liší v závislosti na délce pobytu/programu dítěte ve školce (celodenní, krátkodobý. Kompletní informace o cenách naleznete zde.