VŠEM Školka > O Školce VŠEM > Jak se přihlásit

Jak se přihlásit

MŠ VŠEM poskytuje celodenní výchovnou péči dětem od 2 do 6 let a dětem s odloženou povinnou školní docházkou, s kapacitou 20 dětí v celodenním a krátkodobém provozu.

 • Krátkodobý program,  hodinové hlídání dětí (viz Provozní řád MŠ VŠEM).
 • Provozní doba Pondělí - Pátek: 7:00 - 17:00 hod.
 • Děti jsou přijímány během celého školního roku a jsou organizovány do jedné heterogenní třídy od 2 - 6 let.
 • Rodič je povinen vyplnit Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ VSEM a Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením v elektornické podobě (viz Formuláře MŠ).

Organizační pokyny

 • Příchod dítěte do školky je možný od 7.00-9.00 hod.
 • Příchod dítěte do školky v případě krátkodobého hlídání je možný kdykoli během dne dle předchozí domluvy.
 • Dítě je možné si vyzvednout do 12.30 hod.
 • Dítě, které bylo umístěno ve školce v režimu krátkodobého hlídání, je nutné vyzvednout nejpozději 15 min po uplynutí smluveného času.
 • Děti si mohou přinést z domova oblíbenou hračku (pokud je to možné, označte hračku kvůli případné ztrátě (za poškození a ztrátu nenese školka zodpovědnost).
 • Dítě je třeba vybavit oblečením a obuví přiměřeně počasí.
 • Do školky je vhodné přinést oděv na převlečení, ve kterém se dítě cítí pohodlně.
 • Dítě, které je nemocné nebo projevuje známky onemocnění, nemusí pedagog přijmout do programu školky.
 • Změny v evidenci dítěte (změna tel. čísla, zdrav. pojišťovny, adresy, zdravotního stavu dítěte apod.) je rodič povinen co nejdříve oznámit personálu školky.
 • Rodič je povinen seznámit se s Provozním řádem MŠ VŠEM.

Co si přinést s sebou do školky

 • Každou věc, kterou si dítě přinese s sebou do MŠ je nutné označit jménem.
 • Kopie zdravotního průkazu a očkovacího průkazu dítěte.
 • Pohodlné oblečení do třídy.
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, punčochy, ponožky).
 • Vhodné přezůvky.
 • Pyžamo.
 • Pláštěnku a holínky (v případě nepříznivého počasí).
 • Zubní kartáček a zubní pastu.