VŠEM Školka > Pedagogové Školky VŠEM

Pedagogové Školky VŠEM

Mateřská škola VŠEM vznikla na základě našeho konceptu, který se opírá o dvě základní myšlenky: "Docela malé děti jsou ještě schopné se soustředit na jednoduché věci a radovat se z nich." A z myšlenky, kdy nechceme poukazovat jen na nedostatky dětí, ale chceme se k dětem za všech okolností chovat respektujícím způsobem. Na 6 dětí připadá 1 pedagožka/učitelka.

Diana Černá

Diana Černá

Ředitelka Mateřské školy VŠEM

Dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu, vedení početného týmu zaměstnanců, lektorské a pedagogické zkušenosti.
Administrativní a organizační zajištění Mateřské školy VŠEM. Aktivní znalost českého, anglického, ruského, bulharského a německého jazyka.

Více
Bc. Veronika Klímová

Bc. Veronika Klímová

Asistentka ředitelky Mateřské školy VŠEM

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor Učitelství pro mateřské školy. Zajišťuje pedagogický dozor v MŠ VŠEM s ohledem na Školní vzdělávací program, aktivně se podílí na hlídání dětí MŠ VŠEM v domácím prostředí, dlouholeté zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách v rámci spolupráce s hlídací agenturou. Pokračuje ve vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku. Mezi zájmy patří cestování, sport a kultura. Hraje na klavír a zobcovou flétnu.

Více
Bc. Markéta Odložilíková

Bc. Markéta Odložilíková

Zástupce ředitelky Mateřské školy VŠEM

Vystudovala obor porodní asistentka na Zdravotně sociální fakultě (JČU) a v současné době si rozšiřuje vzdělání o další specializaci studiem magisterského programu. Ráda pracuje s dětmi, kdy její vzdělání a praxe jí umožňují pečovat i o velmi malé děti. Odborně zajišťuje zdravotní a organizační chod mateřské školy. Mezi její zájmy patří cestování, literatura a sport (in-line brusle, aerobik, lyžování).

Více
Ing. Gabriela Krejčová

Ing. Gabriela Krejčová

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Vystudovala obor Mezinárodní obchod a regionální studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Ráda pracuje s dětmi a během studia se věnovala hlídání dětí v rodinách. V rámci podpory integrace cizinců zajišťuje v naší mateřské škole rozvoj jazykových kompetencí dětí z multikulturního prostředí. Bohaté praktické zkušenosti s výchovou a rozvojem dětí získala v rodině péčí vlastního syna. Již několik let vede dětský oddíl dobrovolných hasičů Zdislavice. Mezi záliby patří rodinné výlety, vaření a sport. Mluví česky, anglicky a německy.

Více
Bc. Barbora Fuksová

Bc. Barbora Fuksová

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor Učitelství pro mateřské školy. Aktivní praxe v mateřských školách již od roku 2010. Díky působení ve státních i inovativních mateřských školách, získala zkušenosti s různými modely výuky. Zajišťuje odborný vzdělávací dozor dětí s ohledem na věk a vývojové možnosti. Zkušenosti s hlídáním dětí v domácím prostředí v rámci spolupráce s hlídací agenturou. Hraje na klavír a zobcovou flétnu. Mezi záliby patří cestovaní, tanec, plavání.

Více
Bc. Michaela Štveráková

Bc. Michaela Štveráková

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro mateřské školy. Dlouhodobě spolupracuje s MŠ VŠEM, připravuje zábavný a vzdělávací program pro děti v linii odborného pedagogického dozoru, má dlouholeté zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách. Dále se vzdělává v oboru pedagogika předškolního věku. Mezi záliby patří cestování, sport a literatura. Hraje na klavír a zobcovou flétnu.

Více