VŠEM Školka > Pedagogové Školky VŠEM

Pedagogové Školky VŠEM

Mateřská škola VŠEM vznikla na základě našeho konceptu, který se opírá o dvě základní myšlenky: "Docela malé děti jsou ještě schopné se soustředit na jednoduché věci a radovat se z nich." A z myšlenky, kdy nechceme poukazovat jen na nedostatky dětí, ale chceme se k dětem za všech okolností chovat respektujícím způsobem. Na 6 dětí připadá 1 pedagožka/učitelka.

Diana Černá

Diana Černá

Ředitelka Mateřské školy VŠEM

Dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu, vedení početného týmu zaměstnanců, lektorské a pedagogické zkušenosti.
Administrativní a organizační zajištění Mateřské školy VŠEM. Aktivní znalost českého, anglického, ruského, bulharského a německého jazyka.

Více
Veronika Klímová

Veronika Klímová

Asistentka ředitelky Mateřské školy VŠEM

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor Učitelství pro mateřské školy. Zajišťuje pedagogický dozor v MŠ VŠEM s ohledem na Školní vzdělávací program, aktivně se podílí na hlídání dětí MŠ VŠEM v domácím prostředí, dlouholeté zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách v rámci spolupráce s hlídací agenturou. Pokračuje ve vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku. Mezi zájmy patří cestování, sport a kultura. Hraje na klavír a zobcovou flétnu.

Více
Markéta Odložilíková

Markéta Odložilíková

Zástupce ředitelky Mateřské školy VŠEM

Vystudovala obor porodní asistentka na Zdravotně sociální fakultě (JČU) a v současné době si rozšiřuje vzdělání o další specializaci studiem magisterského programu. Ráda pracuje s dětmi, kdy její vzdělání a praxe jí umožňují pečovat i o velmi malé děti. Odborně zajišťuje zdravotní a organizační chod mateřské školy. Mezi její zájmy patří cestování, literatura a sport (in-line brusle, aerobik, lyžování).

Více
Petra Hubáčková

Petra Hubáčková

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Studentka oboru sociální pedagogika na Vyšší odborné škole sociálně-právní a oboru andragogika na Univerzitě Karlově.
Zkušenosti s dětmi má ze zahraničí, kdy několik let pracovala jako animátorka dětského klubu. Ve volném čase se ráda věnuje cestování, zvířatům a kolektivním sportům. Mluví česky, rusky, anglicky a turecky.

Více
Petra Mündelová

Petra Mündelová

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Uměleckořemeslné textilní disciplíny. Pokračuje ve studiu se zaměřením na současné umění a design. Má praxi se vzděláváním dětí v mateřských školách, kde působila na pozici učitelka angličtiny. S MŠ VŠEM spolupracuje na vzdělávání starších dětí výukou anglického jazyka. Na základní škole vedla kroužek Tvořivých ručiček. Mezi záliby patří výtvarné umění, cestování a studium cizích jazyků. Mluví česky a anglicky.

Více
Michaela Štveráková

Michaela Štveráková

Učitelka Mateřské školy VŠEM

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro mateřské školy. Dlouhodobě spolupracuje s MŠ VŠEM, připravuje zábavný a vzdělávací program pro děti v linii odborného pedagogického dozoru, má dlouholeté zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách. Dále se vzdělává v oboru pedagogika předškolního věku. Mezi záliby patří cestování, sport a literatura. Hraje na klavír a zobcovou flétnu.

Více