VŠEM Školka > O Školce VŠEM

O Školce VŠEM

Mateřská škola Vysoké školy ekonomie a managementu, se sportovním zaměřením a výukou cizích jazyků se nachází v moderních prostorách VŠEM (Nárožní 2600/9A, Praha 5).

 • Nové moderní prostory školky plně respektují potřeby dítěte a vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům.
 • MŠ VŠEM poskytuje celodenní péči, výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku.

Poslání a cíle školky VŠEM

 • Respekt, tvořivost, prožitek, hra a hlavně smích je filosofií naší školky.
 • Vytvoření příjemného a podnětného prostředí, kam děti přicházejí s radostí.
 • Naší prioritou je vzájemný respektující vztah v kolektivu dětí a mezi učiteli a žáčky.
 • Koncept naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který je doplněn novými metodami v pedagogice.
 • Kombinujeme vzdělávací techniky, motorická a logopedická cvičení k zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte.

Přednosti školky VŠEM

 • Celodenní výchovně vzdělávací péče.
 • Nabízíme flexibilní krátkodobý provoz a hodinové hlídání dětí (večerní hodiny, prázdniny).
 • Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které probíhají pod vedením lektorů a trenérů.
 • Procvičujeme pozornost pro lepší zvládnutí vstupu do ZŠ.
 • Volíme rozumnou cestu mezi hrou a učením.
 • Respektujeme děti jako samostatné individuality.
 • Preferujeme zdravou stravu, ovoce a zeleninu a nápoje mají děti po celý den k dispozici.
 • Podporujeme kreativitu a přirozenou zvídavost.
 • Pravidelně informuje rodiče o dění ve školce.
 • Nabízíme zajímavé aktivity: výlety, návštěvy divadel, muzeí, planetária, základní školy, noční přespávání ve školce, oslavy narozenin, drakiády, táboráky, karnevaly, besídky, víkendové aktivity s rodiči, besedy se zajímavými hosty (s hasiči, policisty, sportovci).
 • Za každého počasí si hrajeme a sportujeme venku.
 • Součástí mateřské školky je moderně vybavená tělocvična a dětské hřiště s pískovištěm, hrací sestavou.
 • Interiér a exteriér školky vyhovuje požadavkům na vybavení předškolního zařízení.
 • Při výběru materiálu byly zohledněny potřeby předškolních dětí s ohledem na bezpečnost a kontakt s přírodními materiály.