VŠEM Školka > Program Školky VŠEM > Kroužky Školky VŠEM

Kroužky Školky VŠEM

Zájmové kroužky Mateřské školy VŠEM jsou nabízeny dětem, které navštěvují školku.

Aktuální nabídka kroužků

  • Malování - práce s rozmanitým materiálem, netradičními výtvarnými technikami - rozvoj kreativity, schopnosti soustředit se a dokončit započatou činnost.
  • Malý sportovec - aktivita zaměřená na rozvoj síly, vytrvalosti, koordinace pohybů a získání všeobecného přehledu a dovedností v jednotlivých sportech.
  • Angličtina, Nemčina a Francouzština – děti si osvojují cizí jazyk prožitkem.
  • Pohádková jóga – kombinuje relaxační techniky na posílení pozornosti a předcházení agresivity.
  • Veselý kuchtík - učíme děti hravou formou nakrájet zeleninu, namazat chleba, vykrájet cukroví, udělat drobnou svačinku.