VŠEM Školka > Formuláře Školky VŠEM

Formuláře Školky VŠEM

Dokumenty a formuláře Mateřské školy VŠEM (Provozní řád MŠ VŠEM, Přihláška do školky, Evidenční list dítěte a Přihláška do zájmových kroužků).

Provozní řád MŠ VŠEM

  • Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Přihláška do MŠ VŠEM

  • Přihláška do Mateřské školy VŠEM - elektronický formulář Přihlášky do Mateřské školy VŠEM, vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Kopie vyplněné přihlášky (formát pdf) je zasílána na kontakní email.

Evidenční list dítěte do MŠ VŠEM

  • Evidenční list dítěte do Mateřské školy VŠEM - elektronický formulář Evidenční list dítěte, vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Kopie vyplněného evidenčního listu (formát pdf) je zasílána na kontaktní email. Zákonný zástupce EL vytiskne a nechá potvrdit pediatrem.