VŠEM Školka > O Školce VŠEM > Aktuálně ze školky

Aktuálně ze školky

Ve školním roce 2017/2018 jsou naplánovány akce v souvislosti s tematickým plánem a významnými dny v roce.

 • Září: přivítáme se s novým školním rokem a seznámíme se s novými dětmi, školka v přírodě
 • Říjen: pořádáme drakiádu, připravujeme vánoční besídku pro rodiče
 • Listopad: připravujeme vánoční besídku, zpíváme, zdobíme školku
 • Prosinec: do školky přijde Mikuláš, čert, anděl, pečeme perníčky, loučíme se besídkou se starým rokem
 • Leden: navštívíme divadlo Říše loutek
 • Únor: stavíme sněhuláky, učíme se šetřit vodou
 • Březen: loučíme se zimou, masopustní karneval
 • Duben: slavíme Velikonoce
 • Květen: zkoušíme představení na besídku pro rodiče
 • Červen: v pohádkovém lese oslavíme den dětí, těšíme se na prázdniny, vystavíme naše práce pro rodiče
 • Červenec: jdeme na výlet po okolí
 • Srpen: loučíme se s létem

Denní režim

 • 7.15 – 8.15     spontánní hra dle výběru dětí
 • 8.15 – 9.00     spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi
 • 9.00 – 9.25     dopolední svačina
 • 9.25 – 10.00    ranní kruh (čas na vzájemné sdílení, činnosti dle věku, kroužky)
 • 10.00 – 11.15    pobyt venku   
 • 11.15 – 12.00    hygiena, oběd,
 • 12.00 - 12.30    odchody dětí po obědě
 • 12.30 – 13.00    příprava na spánek – hygiena (čištění zubů)
 • 13.00 – 14.30    odpočinek
 • 14.30 – 15.00    odpolední svačina
 • 15.00 – 17.00    odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě)