Aktualita

Děti v MŠ VŠEM poznávají svět

2018-08-07 16:27

Bez letadel, bez vlaku poznáme celou Evropu, v Africe jsme na skok byli, k Americe připlavali, hopem skokem do Asie, celý svět kolem nás žije.

Děti poznávají svět a vzdělávají se v prosociálním chování, učí se poznávat svět kolem sebe, tak jako jsme my každý jiný, také každá země je jiná a přesto si všechny děti rozumí a můžou si spolu hrát.

Jdi zpět